Norgesmesterskap_Studentbedrift (1).png

SPEED DATING

Studentene møter alle juryene og andre
relevante organisasjoner til speed-dating 11.juni.

Hver studentbedrift følger en gitt plan og
beveger seg mellom de ulike stasjonene.
På hver stasjon får studentene mulighet til å
gå i dialog og fortelle litt om hva de har gjort,
og hvilke planer de har. Jury og de andre
representantene får mulighet til å spørre og
gi relevant informasjon om sitt felt.
Dette er speed-dating, og hvert møte er på ca 5-10 minutter. Tidsskjema kommer. Planlegg gjerne spørsmål i forkant!

I tillegg til juryene møter studentene andre aktører som kan være relevante. Mer informasjon kommer!

Besøksadresse

Forskningsparken
Gaustadalleén  21
0349 Oslo

Våre samarbeidspartnere